PARK.
Kirkegt. 11
7600 Levanger

Anne-Gro Erikstad
prosjektleder, kurator
Tel: +47 45636287
E-post: agerikstad@gmail.com / anne.gro.erikstad@levanger.kommune.no

Prerna Bishnoi
prosjekt koordinator, forskende kunstner
Tel: +47 94118755
E-post: prernabishnoi@gmail.com

Joana Bruno
grafisk designer
Tel: +47 98847907
E-post: joanarfbruno@gmail.com