SAMTALER SOM BILDER – en tekst om Alt går bra og Pier Paolo Pasolini av Julie Rongved Amundsen

1968 var et begivenhetsrikt år. Det var et år som kom til å prege det samfunnet som oppstod i kjølvannet av det og som har fått en spesiell kulturell status i etterkommernes bevissthet. Ikke bare ble den eksisterende verdensorden snudd på hodet i Paris, både Martin Luther King og Robert F. Kennedy ble skutt og drept, Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia og det var krig i Vietnam. En ny verden var i emning, en verden som gang på gang skulle se seg tilbake og aldri slutte å la seg fascinere. SAMTALER SOM BILDER – en tekst om Alt går bra og Pier Paolo Pasolini av Julie Rongved Amundsen